Kunnen er ongenodigde gasten deelnemen aan mijn vergadering?

Nee. Uitsluitend personen die de afgesproken code intoetsen worden in uw vergadering toegelaten. Om deze reden is het van belang dat u geen voor de hand liggende code gebruikt. EasyConference adviseert het gebruik van codes met minimaal 4 cijfers maar u bent vrij om een code te kiezen die bestaat uit bijvoorbeeld 10 cijfers. U bent zelf verantwoordelijk voor de code die u kiest en voor het delen van uw code met uw andere deelnemers.

1

Choose a code

and share it with
all participants

2

Dial 0180 - 5000 184

€ 0,15 per minute

3

Enter the code

it's as easy as that,
enjoy your conference