Hoeveel deelnemers kunnen deelnemen aan mijn telefonische vergadering?

Technisch gezien is het aantal deelnemers aan uw vergadering ongelimiteerd.

1

Choose a code

and share it with
all participants

2

Dial 0180 - 5000 184

€ 0,15 per minute

3

Enter the code

it's as easy as that,
enjoy your conference